Blog Seputar Mahluk Ciptaan Allah.SWT

Asal Mula Malaikat

Dari Apa Malaikat Diciptakan ?

Malaikat diciptakan dari Nur(cahaya) sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadits yang menyatakan :  Sesungguhnya Allah.SWT menciptakan Malaikat dari Nur(cahaya) dan Allah.SWT menciptakan Jin dari Nar(api) dan menciptakan Adam berikut anak cucunya dari yang telah kalian ketahui yaitu dari (tanah).

Iklan

Berikut Ini Adalah Hal-hal yang sangat disukai Malaikat, yaitu :    

 1. Mencintai orang yang menuntut ilmu.

 2. Mencintai orang yang tidur dalam keadaan suci.

 3. Mencintai orang yang makan sahur.

 4. Mencintai orang yang sabar ketika ditinggal mati keluarganya.

 5. Mencintai orang yang berdzikir atau menghadiri majelis dzikir.

 6. Mencintai orang yang bershalawat kepada nabi Muhammad.SAW.

 7. Menyukai rumah yang penghuni rumahnya selalu melantunkan bacaan Al-Quran.

 8. Menyukai orang yang bertaubat mengikuti jalan Allah.SWT.

 9. Menyukai dan mendoakan orang yang shalat dan berikut ini adalah aspek-aspek mengenai bagi kaum muslimin yang menjaga ibadah shalatnya : malaikat juga suka mengucapkan amin, malaikat juga suka mengucapkan rabbana lakal hamdu, malaikat akan bersaksi tentang shalat jamaah subuh dan ashar, malaikat akan bersaksi kepada Allah.SWT bagi manusia yang melakukan shalat witir di akhir malam, malaikat menyukai manusia yang menunggu waktu datangnya shalat dengan menunggu di masjid dalam keadaan suci, malaikat menyukai manusia yang shalat berada di shaf depan dan menyambung shaf, malaikat mendoakan manusia yang duduk setelah shalat lalu melakukan dzikir dan wirid.

 10. Malaikat mendoakan manusia yang Istiqamah.

 11. Malaikat mendoakan manusia yang saling mendoakan saudara sesama muslimnya.

 12. Malaikat menyukai manusia yang menjenguk kerabatnya ketika sakit.

 13. Malaikat menyukai manusia yang menjaga tali silaturahmi.   

Nama-nama dan Tugas Malaikat

Diantara para malaikat yang wajib setiap orang Islam ketahui sebagai Rukun Iman berdasarkan Al-Quran dan Hadits inilah nama-nama dan tugas para Malaikat, yaitu :

 1. Malaikat Jibril,  yang bertugas menyampaikan wahyu dan mangajarkannya kepada para nabi dan rasul.

 2. Malaikat Mikail, yang bertugas membagi rezeki kepada seluruh mahluk.

 3. Malaikat Israfil, yang bertugas meniup sangkakala kepada seluruh mahluk pada hari kiamat.

 4. Malaikat Munkar dan Nakir, yang bertugas memeriksa amal manusia di alam barzah.

 5.  Malaikat Izrail, yang bertugas mencabut nyawa seluruh mahluk.

 6. Malaikat Ridwan, yang bertugas menjaga pintu syurga.

 7. Malaikat Malik, yang bertugas menjaga pintu neraka.

 8. Malaikat Zabaniah, 19 malaikat penyiksa dalam neraka yang sangat bengis dan kasar.

 9. Malaikat Hamalat Al’ Arsy, 4 malaikat pembawa Arsy Allah.SWT  saat ini dan pada hari kiamat akan ditambah jumlahnya menjadi 8.

 10. Malaikat Harut dan Marut, kedua malaikat yang akan turun di negeri Babil.

 11. Malaikat Dar’dail, yang bertugas mencari manusia yang berdoa, bertaubat dan lainnya pada bulan ramadhan.

 12. Malaikat Kiraman Katibin, yang bertugas sebagai pencatat yang mulia kepada Jin dan Manusia.

 13. Malaikat Mu’aqqibat, yang bertugas memelihara manusia dari kematian sampai waktu yang telah ditetapkan yang datang silih berganti.

 14. Malaikat Arham, yang bertugas untuk menetapkan rezeki, ajal, keberuntungan dan lainnya pada 4 bulan kehamilan.

 15. Malaikat Jundallah, yang bertugas sebagai malaikat perang yang membantu nabi dalam peperangan.

 16. Malaikat Ad-Dam’u,  malaikat yang selalu menangis jika melihat kesalahan manusia.

 17. Malaikat An-Nuqmah, malaikat yang selalu berurusan dengan unsur api dan duduk di singgasana berupa nyala api. Dia memiliki wajah kuning tembaga.

 18. Malaikat Ahlul Adli, malaikat yang memiliki ukuran besar melebihi ukuran bumi beserta isinya dan dia memiliki 70 ribu kepala.

 19. Malaikat berbadan api dan salju, malaikat yang memiliki ukuran besar dengan tubuh setengah api dan setengah salju serta dikelilingi oleh pasukan malaikat yang tidak pernah berhenti berdzikir.

 20. Malaikat pengurus hujan, yang bertugas mengurus hujan menurut kehendak Allah.SWT.

 21. Malaikat penjaga matahari, 9 malaikat yang bertugas menghujani matahari dengan salju.

 22. Malaikat Rahmat, yang bertugas sebagai penyebar keberkahan, rahmat, permohonan ampun dan pembawa roh orang-orang saleh, ia datang bersama Malaikat Maut dan Malaikat Azab.

 23. Malaikat Azab, yang bertugas sebagai pembawa roh orang-orang kafir, zalim, munafik. Ia datang bersama Malaikat Rahmat dan Malaikat Maut.

 24. Malaikat Pembeda Haq dan Bathil, yang bertugas membedakan antara tindakan yang benar dan salah kepada manusia.

 25. Malaikat Penentram Hati, yang bertugas meneguhkan pendirian seorang mukmin.

 26. Malaikat Penjaga 7 pintu langit, yang bertugas menjaga 7 pintu langit. Mereka diciptakan oleh Allah.SWT sebelum langit dan bumi ada.

 27. Malaikat Pemberi Salam Ahli Surga, yang bertugas sebagai pemberi salam kepada ahli-ahli surga.

 28. Malaikat Pemohon Ampun Untuk Orang Beriman, para malaikat yang berada disekeliling Arsy yang memohonkan ampunan bagi kaum yang beriman.

 29. Malaikat Pemohon Ampun Bagi Manusia dibumi, para malaikat yang bertasbih memuji Allah.SWT  dan memohonkan ampun bagi manusia-manusia dibumi.

Itulah diatas nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya yang wajib kita imani berdasarkan Al-Quran dan Hadits sedangkan untuk masalah berapa jumlah Malaikat hanya Allah.SWT lah yang  mengetahuinya.Dari api yang amat panas inilah Allah.SWT telah menciptakan Jin, Syaitan dan Iblis yaitu dari sel atau atom atau daripada nukleas-nukleas api. Kemudian Allah.SWT masukkan roh atau nyawa padanya, maka jadilah ia hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah.SWT. Jin, Syaitan dan Iblis juga di beri izin oleh Allah menzahirkan berbagai-bagai bentuk dan rupa yang disukai dan dikehendakinya kecuali rupa Rasulullah s.a.w mengikut tahap dan kemampuan masing-masing.      

 

 

 

JIN, SYAITAN dan IBLIS

 

 • Jin terdiri dari Jin Muslim dan Jin Kafir.

 • Syaitan tugasnya mengajak manusia ke perbuatan yang keji,  Syaitan adalah musuh manusia yang nyata, memberi angan-angan kosong kepada manusia.

 • Iblis adalah mahluk durhaka dan ia adalah dari golongan Jin Kafir.  Ciri utama Iblis adalah ditangguhkan umurnya oleh Allah.SWT sampai hari kiamat sama seperti halnya Jin Muslim dan Syaitan. 

      

Dalam sebuah kitab yang menerangkan tentang jin, dijelaskan ada 5 macam golongan jin, yaitu :

 1.       AL-JAN

Jenis yang pertama ini adalah pengertian jin secara umum, yaitu jenis jin yang berpotensi seperti layaknya manusia.  Jin ada yang berkelamin jantan adapula yang betina, ada jin yang muslim adapula yang non muslim, jin juga membutuhkan makan,minum, tidur, bersenggama dan sebagainya. Walhasil jin pada kategori JAN tidak bedanya dengan manusia pada kategori al-insan.

 2.       AL-A’MIR

Acapkali disuatu tempat, dikamar mandi, dirumah atau dimanapun ada suara atau bunyian yang menirukan perbuatan manusia. Seperti halnya ada suara orang wudhu atau orang mandi, padahal dikamar mandi tersebut tidak ada siapa-siapa. Hal ini boleh jadi adalah perbuatan jin pada kategori AL-A’MIR. Maka tidak jarang orang menyebutnya sebagai setan tek-tek. Karena memang jenis jin ini suka meniru-nirukan perbuatan atau kebiasaan manusia, dengan maksud menakut-nakuti. Al-A’mir juga terkadang mengikuti orang yang sedang membaca , bernyanyi dan sebagainya atau mengikuti orang yang sedang shalat dibelakangnya. Meskipun demikian kita tidaklah usah takut, karena boleh jadi dia tidaklah jahat, hanya karena ingin menjadi mak’mum atau ingin belajar membaca atau menyanyi.

 3.       AL-IFRIT

Ifrit adalah jenis jin yang berpotensi sebagai pembantu ataupun khodam bagi manusia. Dalam hal ini ada ifrit yang muslim dan baik, yang tentunya bisa menjadi khodam pada manusia-manusia yang muslim dan baik pula. Adapula ifrit yang berprilaku jahat dan kafir yang dimanfaatkan oleh para tukang sihir dan dukun, seperti ifrit-ifrit yang bekerjasama dengan pesihir terkemuka luar negeri pada segitiga Bermuda “ David Caverfil”.

 4.       AL-ARWAH

Jenis jin yang keempat inilah yang sering dan biasa menggoda manusia, terkadang al-arwah menjelma dirinya sebagai orang tua kita yang telah meninggal atau sebagai dedemit dan sebagainya. Sehingga dapat mengelabuhi sebagaian masyarakat kita dan menakut-nakuti mereka yang memang mempercayainya. Sebenarnya jenis jin al-arwah ini termasuk golongan jin yang sangat kuat dan sangat nakal. Disebutkan paling kuat karena mereka dapat menjelma dirinya menjadi apa saja dengan mengerahkan kekuatan ilmu yang dimilikinya dan disebut nakal karena sering menggoda dan menakut-nakuti manusia. Jika diibaratkan manusia, maka jenis jin dari golongan Al-arwah semacam preman yang sukausil terhadap masyarakat setempat dan terutama kepada perempuan-perempuan yang lewat dijalanan.

 5.       AS-SYAITON

 

Berbeda dengan al-arwah, as-syaiton adalah jenis jin yang selalu menggoda manusia dari segi keimanan, kerohanian dan kejiwaan. As-syaiton sangat berbahaya dibanding jenis jin lainnya, karena as-syaiton dalam merasuk kedalam hati manusia untuk membisikan kekafiran, keingkaran dan kejahatan. Dalam surat an-naas dijelaskan bahwasanya bukan hanya jin jahat dan ingkar yang termasuk dalam golongan as-syaiton, manusia yang yang berprilaku dzolim termasuk dalam kategori ini.
 

1.  Hudais, tugasnya : menyesatkan para ulama pada hawa nafsunya.
2.  Hudavis, tugasnya : menganggu orang yang sedang sholat tidak pada awal sholat tetapi ketika menjaga surah Al-Fatihah dan surah sesudahnya.  Ketika iblis menganggu pada bacaan sholat dan rakaatnya, pada saat ragu surah Al-Fatihah sudah/belum dibaca, maka bacalah lagi.
3.  Jalbanur, tugasnya : mengganggu orang yang ke pasar untuk berdagang dengan tidak jujur. Membuat pengunjung betah berlama-lama di pasar.
4.  Biter, tugasnya : datang kepada orang yang kena musibah untuk membisikkan orang agar suudzon terhadap Allah.  Padahal musibah yang kita terima adalah akibat alur perbuatan sendiri.
5.  Mansud keturunan iblis, tugasnya :  untuk memfitnah dan mengadu domba permusuhan.
6.  Dasim, tugasnya : menimbulkan semangat melakukan perzinahan di antara umat Muhammad.
7.  Ahwal, tugasnya : membisikkan para pejabat untuk melakukan korupsi.

Awan Tag